Od dnia 15 sierpnia 2017 r. trwa w Kijowie warsztat metodologii planowania strategicznego w gromadach w ramach projektu pod nazwą „Decentralizacja III - działamy profesjonalnie. Wzrost kompetencji kadry zarządzającej gromad w 5 obwodach wschodniej Ukrainy, obwodzie kijowskim i mieście Kijowie”. W zajęciach biorą udział specjaliści pracujacy w instytucjach wspomagających reformę samorządu terytorialnego w pięciu obwodach wschodniej Ukrainy – Charkowskiego, Donieckiego, Ługańskiego, Zaporożskiego, Sumskiego oraz obwodu Kijowskiego. Polscy eksperci i moderatorzy pomagają uczestnikom w zapoznaniu się i zrozumieniu metodologii opracowania strategii rozwoju gromady. W aktywnej pracy warsztatowej przechodzimy wszystkie etapy tworzenia strategii rozwoju w procesie uspołecznionym. Zastosowanie metody moderacji wizualnej pomaga w efektywnej i szybkiej pracy i lepszego zrozumienia poszczególnych etapów pracy. Ćwiczymy identyfikowanie problemów gromad w każdej ze sfer wpływających na ich rozwój, analizujemy czynniki rozwojowe, wyznaczamy strategiczne cele rozwojowe dla gromady. Warsztat jest bardzo dynamiczny dzieki aktywności uczestników i ich zaangażowaniu w prace. Zakończenie warsztatu jest planowane w dniu 19 sierpnia 2017 r.

Warsztat prowadzą polscy trenerzy i eksperci Paweł Mentelski i Jarosław Bittel (Terra Humana), przy wsparciu Andrija Neczyporuka (Towarzystwo Lwa) - tłumacza i koordynatora projektu ze strony ukraińskiej.

Więcej informacji o projekcie na FB www.facebook.com/DecentralizationNow.eu i stronie projektu www.DecentralizationNow.eu


Projekt pod nazwą „Decentralizacja III - działamy profesjonalnie. Wzrost kompetencji kadry zarządzającej gromad w 5 obwodach wschodniej Ukrainy, obwodzie kijowskim i mieście Kijowie” realizowany jest w partnerstwie z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi Towarzystwem Lwa ze Lwowa oraz CRG „Perspektywa” z Iczki (AR Krym).

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy liderów – osób zarządzających rozwojem gromad w dziedzinie tworzenia i zarządzania budżetem gromady, zarządzania gromadzkimi jednostkami oświatowymi, medycznymi i komunalnymi, planowania i prowadzenia gospodarki komunalnej, tworzenia warunków inwestycyjnych oraz przyciągania inwestorów.


Projekt jest współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2017 r.