W lipcu 2012 r. fundacja TERRA HUMANA rozpoczęła realizację projektu na Ukrainie „Wzmocnienie społeczności obywatelskich AR Krym w oparciu o trening metodologiczny i wypracowanie strategii rozwoju organizacji dla pięciu rejonowych Centrów Rozwoju Gromad” .
Projektem realizowany jest w partnerstwie z Programem UNITER i Towarzystwem Lwa i jego celem jest wypracowanie strategii działania dla pięciu Centrów Rozwoju Gromad w ramach procesu uspołecznionego. Planowanie strategiczne będzie się odbywało z pod kierownictwem trenerów polskich i ukraińskich, co pozwoli na połączenie doświadczenia polskiego w planowaniu strategicznym z doświadczeniem zachodnio-ukraińskim.
Drugim elementem projektu jest przeszkolenie grupy 10 doświadczonych trenerów, członków CRG, z zakresu metodologii planowania strategicznego. Przeszkoleni trenerzy, w ciągu następnego roku, w oparciu o środki Programu UNITER będą tworzyć plany strategiczne w 50 organizacjach z terenu 5 rejonów AR Krym, co winno w znaczący sposób podnieść zdolności organizacyjne i kulturę pracy organizacji pozarządowych na Krymie. Podsumowaniem projektu oraz promocją CRG będzie konferencja w Symferopolu prezentująca plany strategiczne pięciu CRG oraz promująca projekt.
Projekt jest uzupełnieniem dotychczasowych działań podejmowanych od 2010 przez UNITER Project - Civil Society Strengthening Program In Crimea. W ramach programu zostało utworzone w 5 rejonach AR Krymu w miejscowościach Bachczysaraj, Saki, Sewastopol, Dżankoi i Sowietski pięć Centrów Rozwoju Gromad (CRG) – funkcjonujących w formie stowarzyszeń, mających za zadanie aktywizację lokalnych społeczności oraz organizacji pozarządowych.
Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. za pośrednictwem Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”.