W dniach od 1 do 7 sierpnia 2014 r. w bazie turystycznej „Dumbrava Alba” w Bălţi w ramach projektu „Nasza wspólna Europa – aktywizacja udziału młodzieży mołdawskiej w transformacji systemowej i zmianie postaw obywatelskich w oparciu o Szkolne Kluby Europejskie w rejonach północnej Mołdawii” spotkało się ponad 100 osób – młodzieży wraz opiekunami z sześciu nowo utworzonych Szkolnych Klubów Europejskich (SKE) w szkołach średnich w rejonach Dondușeni, Drochia, Fălești, Glodeni, Rîșcani i Ungheni. Trenerzy fundacji TERRA HUMANA z Warszawy oraz Towarzystwa Lwa ze Lwowa przeprowadzili sześciodniowe warsztaty dla młodych wolontariuszy SKE i nauczycieli – opiekunów SKE.

W ramach warsztatów uczniowie wraz z nauczycielami pracowali w grupach zdobywających wiedzę z dziedziny pracy w zespole, umiejętności komunikacji społecznej oraz zachowań medialnych, w tym wypowiedzi przed kamerą. Opracowywane i doskonalone były statuty każdego ze Szkolnych Klubów Europejskich, zapoznawano się z ideą, dobrymi praktykami oraz sposobami działania klubów europejskich w Polsce i na Ukrainie. Ważnym elementem warsztatów było tworzenie projektów przez SKE oraz nauka o zasadach Zarządzania Cyklem Projektu (PCM). Każdy SKE po zakończeniu warsztatów będzie udoskonalał opracowany w ich trakcie projekt, który weźmie udział w I Konkursie Inicjatyw Szkolnych Klubów Europejskich, przewidzianym w ramach projektu. Dotychczas przedstawione pomysły i idee można uznać, za wielce interesujące, odpowiadające na oczekiwania związane z promocją Unii Europejskiej, w szczególności w środowisku lokalnym. Ponadto każdy z klubów wypracowuje na warsztatach z komunikacji społecznej swoje logo oraz hasło promocyjne.

Uczestnicy obozu oprócz cieżkiej pracy warsztatowej w tropikalnych warunkach, wieczorem prezentowali swoje osiągnięcia szkolne oraz wiedzę na temat Unii Europejskiej w ramach wieczorów tematycznych. W prezentacjach nawiązywaliśmy także do tradycji regionalnej poprzez prezentacje szkół i rejonów oraz zwyczajów i kultury mołdawskiej. Trudy codziennej pracy łagodził basen na terenie bazy turystycznej, infrastruktura sportowa, codzienna dyskoteka oraz pokazy filmów.

 

Projekt realizowany jest przez fundację TERRA HUMANA z Warszawy w partnerstwie z ONG "Moştenitorii" z Bălţi i Towarzystwem Lwa ze Lwowa. Jego celem jest aktywizacja młodzieży mołdawskiej do udziału w procesie zmian ustrojowych w oparciu o wartości europejskie w trakcie procesu zbliżania Mołdawii do Unii Europejskiej.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r. za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej.