W lipcu 2015 r. fundacja TERRA HUMANA rozpoczęła realizację nowego projektu na Ukrainie pod nazwą „Decentralizacja w praktyce. Polskie doświadczenie samorządności lokalnej a nowe rozwiązania na Ukrainie”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi Towarzystwem Lwa ze Lwowa oraz CRG „Perspektywa” z Sowietskiego (AR Krym). Celem projektu jest celu przygotowanie kadr administracji lokalnej w 10 obwodach wschodniej i południowej Ukrainy do wdrażania decentralizacji władzy i reformy samorządowej na poziomie gromadzkim, a także przygotowania do reformy na pozostałych szczeblach administracyjnych. W ramach projektu w warsztatach weźmie jest zaplanowany udział 500 uczestników ze 10 obwodów. W warsztacie prowadzonym wspólnie przez polskich i ukraińskich trenerów i ekspertów, uczestnicy zapoznają się ukraińskim i polskim modelem decentralizacji, korzystają z rad polskich ekspertów, zobaczą perspektywę i szanse jakie daje efektywne gospodarowanie.

W ramach przygotowania do realizacji projektu, w dniach od 2 – 9 i 21 – 24 sierpnia 2015 r. odbyła się wizyty koordynacyjne z udziałem partnerów projektu i ekspertów, którzy spotkali się z przedstawicielami Biur Reform w 10 obwodach, prowadzącymi aktywne działania mające na celu doprowadzenie do łączenia gromad w ramach programu decentralizacji przyjętego przez władze państwowe Ukrainy. Zaproponowane działania w projekcie spotkały się z dużym zainteresowaniem i spodziewamy się znacznie większej ilości uczestników w projekcie, ponieważ polskie doświadczenie samorządności cieszy się na Ukrainie bardzo dużym uznaniem. Podczas spotkań zweryfikowany został harmonogram projektu i dostosowany do możliwości oraz oczekiwań uczestników. Teraz czeka nas wszystkich wytężona praca.

Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 r. za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej.