Wizytą koordynacyjną fundacja TERRA HUMANA rozpoczęła realizację projektu na Ukrainie pod nazwą „Decentralizacja w praktyce II. Polskie doświadczenie decentralizacji i edukacji samorządowej dla liderów gromad z 7 obwodów centralnej Ukrainy”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi Towarzystwem Lwa ze Lwowa oraz Centrum Rozwoju Gromad „Perspektywa” z miejscowości Iczki (AR Krym) i jest kontynuacją działań zrealizowanych w roku 2015 w 10 obwodach wschodniej i południowej Ukrainy. Celem projektu jest celu przygotowanie liderów połączonych gromad w 7 obwodach środkowej Ukrainy – Chmielnickim, Czerkaskim, Czernichowskim, Kirowogradzkim, Winnickim, Żytomierskim i Kijowskim wraz z miastem stołecznym Kijowem do wdrażania decentralizacji władzy i reformy samorządowej na poziomie gromadzkim. W ramach projektu w warsztatach jest zaplanowany udział 400 uczestników - liderów połączonych gromad, gromad będących w procesie łączenia, pracowników urzędów rejonowych, administracji obwodowej, organizacji pozarządowych. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z polskim modelem decentralizacji, skorzystają z rad polskich ekspertów, zobaczą perspektywę i szanse jakie daje efektywne gospodarowanie. W ramach przygotowania do realizacji projektu, w dniach od 10 do 16 kwietnia 2016 r. odbyła się wizyta koordynacyjna z udziałem partnerów projektu i ekspertów, którzy spotkali się z przedstawicielami Biur Reform we wszystkich obwodach. Planowane działania w projekcie spotkały się z dużym zainteresowaniem, podkreślano aktualność zaproponowanej tematyki. Podczas spotkań przedstawiono program merytoryczny projektu, zebrano postulaty do programu uwzględniające specyfikę lokalną oraz oczekiwania uczestników w stosunku do polskich ekspertów.

Niniejszy projekt jest współfinansowany za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji ze środków pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD).