Zakończyliśmy przygotowania do realizacji projektu. W dniach 5 – 9 czerwca 2017 r. odbyła się wizyta koordynacyjna z udziałem partnerów projektu i ekspertów. W ramach wyjazdu spotkaliśmy się z naszymi partnerami w obwodach oraz mieście Kijowie. Zaproponowane działania w projekcie spotkały się z dużym zainteresowaniem, ponieważ polskie doświadczenie samorządności nadal cieszy się na Ukrainie uznaniem. Podczas spotkań został zweryfikowany harmonogram projektu i dostosowany do możliwości oraz oczekiwań uczestników. Teraz czeka nas intensywna praca.

W projekcie wezmą udział gromady z 5 obwodów wschodniej Ukrainy (sumskiego, charkowskiego, donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego), obwodu kijowskiego oraz rejony administracyjne miasta Kijowa. Zaplanowane warsztaty i seminaria odbeda się po wakacjach w miastach obwodowych oraz w Kijowie.

W skład grupy koordynacyjnej weszli koordynatorzy ukraińscy: Andrij Nechyporuk (Towarzystwo Lwa) i Elnur Aliiev (Centrum Rozwoju Gromad „Perspektywa”) oraz polscy trenerzy i eksperci: Paweł Mentelski i Jarosław Bittel (Terra Humana).

Na zdjęciu od lewej: Elnur Aliiev, Jarosław Bittel, Paweł Mentelski, Andrij Nechyporuk.
W drodze do Sum. Grodziszcze Baturyn.


Projekt pod nazwą „Decentralizacja III - działamy profesjonalnie. Wzrost kompetencji kadry zarządzającej gromad w 5 obwodach wschodniej Ukrainy, obwodzie kijowskim i mieście Kijowie” realizowany jest w partnerstwie z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi Towarzystwem Lwa ze Lwowa oraz CRG „Perspektywa” z Iczki (AR Krym).
Celem naszego projektu jest podniesienie poziomu wiedzy liderów – osób zarządzających rozwojem gromad w dziedzinie tworzenia i zarządzania budżetem gromady, zarządzania gromadzkimi jednostkami oświatowymi, medycznymi i komunalnymi, planowania i prowadzenia gospodarki komunalnej, tworzenia warunków inwestycyjnych oraz przyciągania inwestorów.


Zespół projektowy:

Justyna Bittel - koordynator (TERRA HUMANA)

Andrij Nechyporuk - koordynator (Towarzystwo Lwa)

Elnur Aliiev - asystent koordynatora, ekspert (Centrum Rozwoju Gromad PERSPEKTYWA)

Paweł Mentelski, Jarosław Bittel - trenerzy wiodący (TERRA HUMANA)

Andrzej Kuźmiński (Leszno), Maksym Gołoś (Pruszków), Edyta Kuczma (Brzozów), Dorota Zbińkowska (Warszawa) - eksperci samorządowi


Projekt jest współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2017 r.